Najväčšiu časť ľudského organizmu tvorí voda (novorodenci 75-80%, vekom postupne klesá), prebiehajú v nej všetky biochemické procesy, nachádza sa v telesných tekutinách, krvi, lymfe, žalúdočnom, črevnom obsahu, v telesných bunkách a medzibunkovom priestore. Poruchy hospodárenia s vodou („málo“ vs „veľa“ – opuchy) majú dopad na organizmus ako celok. Človek stráca tekutiny dýchaním, potením, močom aj stolicou.

Význam vody v organizme

1. udržovanie vnútorného prostredia

2. prostredie pre chemické reakcie

3. udržovanie cirkulujúceho objemu (krvi)

4. transport látok: živín (k orgánom a tkanivám), splodín metabolizmu (z orgánov a tkanív), molekúl

5. pevnosť a pružnosť kože a slizníc

6. termoregulácia (regulácia teploty)

Osobitosti u novorodencov a dojčiat

Riziko dehydratácie je najväčšie u novorodencov a dojčiat napriek relatívne vyššiemu obsahu vody v ich organizme. PREČO?

 • majú vyšší pomer telesného povrchu k svojej hmotnosti, preto sú aj straty vody (dýchaním, kožou) väčšie.
 • obmedzená je koncentračná schopnosť obličiek (funkčná nezrelosť obličiek a schopnosť „zahustiť“ moč)
 • majú vysoký obrat tekutín: príjem/výdaj (dojčatá vymenia za deň až ½ svojho objemu tekutín, dospelý človek len 1/6)
 • aj za normálnych okolností sú preto požiadavky na príjem vody 3-5 násobne vyššie ako u dospelých

Definícia dehydratácie a príčiny

Dehydratácia je nedostatok vody v organizme, ktorý vzniká jej zvýšenými stratami (obličkami, močom, stolicou, potením – koža, dýchaním) alebo nedostatočným príjmom (pitný režim!)

Príčiny:

 • vracanie, hnačky (najčastejšie)
 • prehriatie, úpal
 • popáleniny
 • obličkové poruchy
 • opuchy v tele (pri ochorení srdca, pečene, obličiek..)
 • závažná infekcia s otravou krvi (sepsa)

Stupeň dehydratácie a príčiny

ĽAHKÝ stupeň

 • pokles hmotnosti 1-5%
 • smäd
 • sliznice suché
 • ešte v norme: turgor kože (obrazová príloha), pulz, tlak, prítomné slzy, veľká fontanela v úrovni okolia (v niveau)
 • dieťa menej močí

STREDNÝ stupeň

 • pokles hmotnosti 5-10%
 • smäd, predráždenosť alebo spavosť, vyčerpanosť, slabosť
 • sliznice krehké, výrazne suché, husté ťahavé až neprítomné sliny, slzy pri plači už možu chýbať
 • veľká fontanela pod úroveň okolia, turgor kože znížený
 • dieťa málo močí
 • pulz je slabý a zrýchlený, tlak normálny alebo znížený

ŤAŽKÝ stupeň

 • pokles hmotnosti nad 10%
 • porucha vedomia: predráždenosť, plačlivosť, ale väčšinou už vyčerpanie, slabosť, spavosť (obrazová príloha), vpadnuté oči (halonované oči – obrázok)
 • sliznice popraskané, suchý povlečený jazyk, neprítomné slzy
 • veľká fontanela pod úroveň okolia, turgor kože výrazne znížený (stojaca kožná riasa – obrazová príloha)
 • dieťa výrazne menej močí alebo nemočí
 • pulz rýchly (kompenzácia srdcom, už cirkulačné zmeny) alebo nehmatný, tlak znížený

Pri všetkých typoch – môže byť stolica buď tuhá (zápcha ako následok dehydratácie) alebo sú prítomné riedke stolice (príčina dehydratácie).

Ako spozná laik, že je dieťa dehydratované? Kedy vyhľadať lekára?

– dieťa málo močí (aspoň každých 6 hod. musí byť mokrá plienka)

– moč je koncentrovaný (tmavo žltý, zapácha po ketónoch)

– sliny sú husté, ťahavé

– stolice sú početné objemné riedke

– dieťa je nepokojné (plačlivé, dráždivé) alebo spavé

Obrazová príloha

Vpadnutá fontanela pri ťažkom stupni dehydratácie
Halonované (vpadnuté) oči pri ťažkom stupni dehydratácie

Zdroje

MIKOLÁŠEK, Peter. Dehydration. Pediatrie pro praxi [online]. 2018, 19(5), 252-255 [cit. 2023-06-04]. ISSN 12130494. Dostupné z: doi:10.36290/ped.2018.050

ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS. Pediatria. Druhé, doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava: Herba, 2007, [1. diel]. Dieškova edícia. ISBN 9788089171491.