Prednášky

Prvá pomoc pri kašli a soplíkoch (prednáška)