Najväčšiu časť ľudského tela, asi dve tretiny celkovej hmotnosti, tvorí voda (novorodenci 75%, podiel vekom klesá). Je životne dôležitá, nachádza sa v telesných tekutinách, v krvi, v lymfe, v žalúdočnom a črevnom obsahu, v telesných bunkách a medzibunkových priestoroch. Predstavuje prostredie, v ktorom prebiehajú všetky metabolické procesy. Dostatok tekutín zaisťuje dostatočný prísun kyslíka a živín jednotlivým bunkám, ako aj dobrú funkciu obličiek pre účinné vylučovanie škodlivých produktov látkovej výmeny, ktoré v organizme vznikajú.

Význam vody v organizme

1. udržovanie vnútorného prostredia

2. prostredie pre chemické reakcie

3. udržovanie cirkulujúceho objemu (krvi)

4. transport látok: živín (k orgánom a tkanivám), splodín metabolizmu (z orgánov a tkanív)

5. pevnosť a pružnosť kože a slizníc

6. termoregulácia (regulácia teploty)

Osobitosti u dojčiat

V prvom roku života je kľúčovým zdrojom tekutín (a stravy) materské mlieko eventuálne formula. Príjem tekutín, do ktorého sa v prvom roku života zarátava sa aj materské mlieko a formula, predstavuje 100-150ml/kg/deň max 1 liter. Prvé tekutiny, iné ako materské mlieko a mliečna formula, postačuje začať ponúkať od prvých príkrmov. Hlavným cieľom je exkluzívne dojčenie prvých šesť mesiacov (t.j. dieťa neprijíma iné tekutiny ani stravu ako materské mlieko a je dojčené na požiadanie – kedy a koľko chce). U nedojčených dobre prospievajúcich detí je možné začať ponúkať tekutiny aj skôr ako s prvými príkrmami, nie je to však nevyhnutné. Medzi vhodné tekutiny (okrem materského mlieka) patrí voda z vodovodu, dojčenská voda, čaj pre deti, naopak nevhodné sú sladené nápoje. Voda z vodovodu musí spĺňať prísne kritéria vrátane nárokov pre dojčatá, nie je preto nutné ju (pri príprave mliečnej formuly, príkrmu, na pitný režim) prevárať ani nahrádzať za dojčenskú vodu. Ak používate ako zdroj pitnej vody vodu zo studne, je naopak nevyhnutné opakovane počas roka skontrolovať zloženie vody (obsah dusičnanov a riziko methemoglobinémie) pretože sa jej zloženie zjednodušene povedané mení súčasne s ročným obdobím.

Výpočet potreby tekutín

Požiadavky bazálnej potreby tekutín závisia od rýchlosti metabolizmu a od telesnej teploty. Insenzibilné straty vody (dýchaním, potením) predstavujú asi 1/3 celkovej bazálnej potreby vody (o niečo viac u dojčiat a menej u dospievajúcich a dospelých). Najčastejšie na výpočet bazálneho množstva tekutín u detí od 14.dňa života sa používa Hollidayov-Segarov vzorec.

Podľa tohto vzorca počítame:

-100ml/kg na prvých 10 kg hmotnosti

-50ml/kg na druhých 10 kg hmotnosti (11-20kg)

-20ml/kg na každý ďalší kg hmotnosti (21kg a viac)

Ako príklad uvediem výpočet pre 15kg dieťa: 10kg x 100ml + 5kg x 50ml = 1000 + 250 = 1250 ml

Toto množstvo sa navyšuje nasledovne:

  • o 100ml/m2 na každý stupeň zvýšenej teploty
  • o 10ml/kg/24 hod. na každú vodnatú stolicu

U novorodencov prvý deň života podávame 2ml/kg/hodinu, druhý deň života 3ml/kg/hodinu, tretí a ďalšie dni 4ml/kg/hodinu. Od 6.dňa života 140-160ml/kg/deň.

Uvedené výpočty uvádzam informačne, slúžia predovšetkým nám lekárom pri výpočte množstva infúznych roztokov pri potrebe rehydratácie dehydratovaného dieťatka.

Zdroje

Jeseňák M., Jakušová Ľ., Ďurdík P., Rennerová Z., Havlíčeková Z., Bánovčin P. a kol.: Moderná pediatrická propedeutika. Bratislava: A-medi management, s.r.o., 2023, s. 472. ISBN: 978-80-8979-786-8.