Rozdelenie

Infekcie močových ciest sa delia na infekcie horných a dolných močových ciest. Horné močové cesty tvoria obličky a močovody. Dolné močové cesty močový mechúr a močová rúra. Najčastejšie sa v prípade infekcií močových ciest spomína akútna pyelonefritída (zápal obličiek) a akútna cystitída (zápal močových ciest).

Vznik a šírenie infekcie

Do močového traktu sa baktérie dostávajú dvomi cestami: krvou a prestupom infekcie ascendentne z čreva. Krvná cesta sa predpokladá prakticky len u novorodencov a dojčiat. U ostatných vekových kategórií črevné baktérie kolonizujú hrádzu a následne sa dostávajú až do močových ciest.

Rizikové faktory

Medzi hlavné rizikové faktory vzniku a šírenia infekcii močových ciest patrí osídlenie oblasti hrádze baktériami, predkožka u chlapcov, kratšia močová rúra u dievčat v porovnaní s chlapcami a anatomická blízkosti vyústenia močovej rúry s vagínou a konečníkom. Predisponujúcim faktorom sú tiež anatomické a funkčné abnormality u detí s vrodenými vývojovými chybami močových ciest (napr. pri vezikoureterovom refluxe dochádza k návrat moču z močového mechúra do močovodu, obličkovej panvičky alebo až do obličiek. Na infekciu gramnegatívnymi baktériami je viac vnímavá dreň obličiek.

Odber moču

Pre čo najspoľahlivejší výsledok je veľmi dôležitý aj správny odber moču. V prvom kroku genitál dôsledne umyjeme nielen vodou ale aj mydlom / syndetom pod prúdom tečúcej vody. U dievčat venujeme pozornosť priestoru medzi veľkými a malými pyskami, u chlapcov priestoru pod predkožkou, pretože sa tam hromadí najviac nečistôt a baktérií, ale aj bariérový krém. Následne zachytíme stredný prúd ranného moča do sterilnej nádobky. U najmenších detí môžme použiť adhezívne vrecúško. Iné spôsoby ako moč do vydenzifikovaného nočníka nie sú spoľahlivé (kontaminácia, falošne pozitívny či negatívny výsledok).

Vyšetrenie moču

Medzi základné vyšetrenia v diferenciálne diagnostike infekcií močových ciest patrí vyšetrenie močového sedimentu, moču chemicky a kultivačne.

Moč chemicky

Ide o vyšetrenie moču pomocou detekčných papierikov. Stanovuje sa nimi pH moču, prítomnosť bielkovín, glukózy, ketolátok, žlčových farbív, bilirubínu a krvi v moči. Vyšetrenie sa realizuje buď subjektívne (voľným okom) a výsledok sa odčíta z tabuľky na obale alebo fotometricky v laboratóriu, kde výsledok odčíta stroj. Pri domácom použití treba myslieť na to, že vyšetrenie obľúbenými „papierikmi“ je hrubo orientačné a teplý moč bezprostredne po odobratí býva falošne pozitívny. Moč na chemické vyšetrenie diagnostickými prúžkami má mať izbovú teplotu.

Moč sediment

Určuje sa priemerný počet elementov v jednom zornom poli resp. v 1 ml vzorky pomocou prietokovej cytometrie, ktorá využíva pri stanovení laserovú analýzu elementov. Elementy prítomné v moči sú označené fluorescenčnou farbičkou, vďaka čomu vie počítač analyzovať typ elementu (erytrocyt, leukocyt, valec, baktéria, epitel a podobne).

Moč kultivačne

Pre toto vyšetrenie je nevyhnutné odobrať moč do sterilnej skúmavky (označená červenou zátkou). Stanovuje sa ním prítomnosť alebo neprítomnosť baktérie a overí aké antibiotiká budú voči nej citlivé / účinné (cielená antibiotická liečba).

Prevencia

Obzvlášť u detí s opakovanými infekciami močových ciest dbáme na:

 • dostatočný prísun tekutín – zhoršujú sa tak podmienky pre zachytenie a množenie baktérií
 • močenie každé 2 až 3 hodiny, dotlačenie pri vymočení
 • u dievčat dať prednosť sprchovaniu pred kúpaním
 • hygiena po stolici, lokálna dezinfekcia genitálu a jeho okolia
 • pravidelne vyprázdnenie čreva / liečba zápchy
 • opláchnuť si genitál pred a po styku sa vymočiť u sexuálne aktívnych

Akútna pyelonefritída (zápal obličiek)

Akútna pyelonefritída je infekcia horných močových ciest definovaná ako prítomnosť baktérií v tkanive obličiek spolu s významnou bakteriúriou (tj. prítomnosť baktérií) v moči.

Príznaky ochorenia u detí

Klinické príznaky sú do veľkej miery závislé od veku dieťaťa. Čím menšie dieťa, tým sú príznaky menej špecifické pre infekciu močových ciest.

NOVORODENCI:

– atypický priebeh s celkovými príznakmi infekcie, nechutenstvo, dráždivosť, neprospievanie, pretrvávajúca žltačka, anémia

– ak ide o novorodenca s vrodenej vývojovou chybou močových ciest, tak zväčša septický priebeh s vysokou zápalovou aktivitou, pridružiť sa môžu febrilné kŕče, žltačka

DOJČATÁ:

-horúčka, febrilné kŕče, zvýšená dráždivosť, bolesť bruška, vracanie, hnačky, sklon k dehydratácii, bledosť až sivé sfarbenie pokožky, žltačka, dieťa rýchlo ubúda na váhe, stuhnutá šija počas horúčky (meningizmus)

BATOĽATÁ A STARŠIE DETI:

– začína zvyčajne náhle, vysokou teplotou 39 až 40°C a triaškou

– dieťa pôsobí chorým dojmom

– vracanie, nechutenstvo, bolesť v bedrovej oblasti, bolesti brucha

– močenie je obtiažne a bolestivé

– skalený moč

Liečba

Liečba infekcie horných močových ciest zahŕňa antibiotiká podľa ordinácie lekára, preparáty na báze brusníc a dôležité sú tiež režimové opatrenia uvedené vyššie.

Akútna cystitída (zápal močového mechúra)

Medzi infekcie dolných močových ciest patria:

 • nekomplikované infekcie močového mechúra (akútna cystitída) – najčastejšia
 • infekcie močovej rúry a močového mechúra (uretrocystitída)
 • infekcie mužských genitálií: prostatída (zápal prostaty), epididymitída (zápal nadsemenníka), orchitída (zápal semenníka)

Najčastejšie sa v klinickej praxi stretávame práve s diagnózou akútnej cystitídy, zápalom močového mechúra.

Klinické príznaky

 • močenie: nutkavé, časté, pálenie/rezanie pri močení
 • bolesť brucha v podbrušku
 • moč môže/nemusí byť: skalený, obsahovať krv/erytrocyty (často len ako laboratórny nález, ktorý okom nevidíme)
 • makroskopická hematúria – moč je krvavo sfarbený, čo je detekovateľné aj voľným okom (hovoríme o hemoragickej cystitíde)
 • bez teploty, prípadne zvýšená teplota, výnimočne horúčka

Poďakovanie

Príspevok vznikol v spolupráci s detskou nefrologičkou MUDr.Tatianou Žofajovou, ktorej touto cestou ďakujem za čas a ochotu pri spracovaní informačného materiálu pre účely tejto stránky.

Zdroje

Brožúra na stiahnutie